>کودکان می آموزند آنچه را که می بینند

ارسال شده در ۲۸ آذر ۸۸ توسط : admin
صفر دیدگاه

>

کودکانی که از آنها انتقاد شود ، اعتراض را می آموزند
– کودکانی که دشمنی ببینند ، جنگجو بودن را می آموزند
– کودکانی که مسخره شوند ، خجول بودن را می آموزند
– کودکانی که خجالتی بار آیند ، گناهکار بودن را می آموزند
– کودکانی که با صبر بار آیند ، تامل را می آموزند
– کودکانی که تشویق شوند ، اعتماد بنفس را می آموزند
– کودکانی که ستایش شوند ، قدر دانی را می آ موزند
– کودکانی که عدالت ببینند ، انصاف را می آ موزند
– کودکانی که امنیت داشته باشند ، وفاداری را می آ موزند
– کودکانی که تایید گردند ، علاقه به خود را می آ موزند
– کودکانی که با دوستی و پذیرش بار آ یند ، عشق به جهان هستی را می آ موزند

تر جمه شده از Dorotfry Law Nolte

صفرنظر ارسال شده است
شما هم نظری ارسال کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

خرید آنلاین مشاورکارت