مراحل زايمان

ارسال شده در ۱۲ آبان ۹۰ توسط : n.abdi
صفر دیدگاه

زایمان به سه مرحله کلی تقسیم می شود :
*مرحله اول زايمان که دردهای زایمانی شروع شده و پیشرفت می کند تا رحم آماده خروج نوزاد شود.
در این مرحله با شروع انقباضات رحمی، گردن رحم تدریجا نرم و منبسط می شود تا به۱۰ cm برسد. این مرحله زايمان، خود به مراحل سه گانه فاز ابتدایی، فاز اکتیو و فاز انتقالی تقسیم می شود.
۱-فاز ابتدایی
فاز ابتدایی فازی است که در آن رحم به صورت منظم منقبض می شود. این انقباضات به تدریج دردناک می شوند.
ریتم و سرعت زایمان در هر خانم باردار ممکن است خصوصیات مخصوص به خود را داشته باشد. بعضی ها حتی متوجه انقباضات اولیه نیز نمی شوند. در حالیکه دهانه رحم چندین سانتیمتر باز شده است. وقتی که گردن رحم شروع به باز شدن می کند، وضعیت آن در لگن تغییر می کند و به سمت جلو آمده و نرم می شود.
۲-فاز فعال
ماما ها و پزشکان ،فاز فعال را مرحله ای می دانند که در آن سرویکس باز شده و انقباضات شما نزدیک به هم و قوی تر شده اند. سرانجام فواصل سه یا چهار دقیقه ای، به فواصل ۶۰ تا ۹۰ ثانیه می رسند و انقباضات شدید می شوند.
۳-فاز انتقالی یا مرحله گذر
طی این فاز، سرویکس از ۸ تا ۱۰ سانتیمتر باز می شود. هر بار که انقباض زایمانی شروع می شود، ۱ تا یک و نیم دقیقه به طول می انجامد و تقریبا هر ۳ دقیقه تکرار می شوند. این مرحله زايمان ،معمولا دوره سختی از مراحل زایمانی است.
* مرحله دوم زايمان که در آن خروج نوزاد و تولد اتفاق می افتد.
در این مرحله رحم، نوزاد را به بیرون می راند تا از کانال زایمانی یا همان واژن به دنیای بیرون بیاید. در این هنگام همراه انقباضات، شما سر نوزاد را بین پاهای خود حس می کنید. در ابتدای انقباض، نوزاد به بیرون رانده شده و انتهای انقباض کمی به داخل کشیده می شود. وقتی سر نوزاد در واژن قرار می گیرد، ماما از شما می خواهد که کمتر فشار بیاورید تا نوزاد به آرامی بیرون آید و ریسک پارگی در شما کمتر شود. اگر شما قبلا زایمان کرده باشید، این فاز برای شما ۵ تا ۱۰ دقیقه طول می کشد. اگر زایمان اول شما باشد، این فاز ممکن است ساعتها طول بکشد.
*مرحله سوم زايمان که جفت خارج می شود.
شروع این مرحله زايمان، از زمانی است که نوزاد بطور کامل بیرون آمده و در این مرحله جفت بیرون می آید. جفت ،سیستم حمایتی جنین است که مسئول رساندن مواد مغذی به جنین و دفع مواد زائد از آن می باشد. پس از اتمام مرحله تولد نوزاد، انقباضات تا مدت کمی ادامه می یابد . خروج کامل جفت و ضمائم، بیش از ۵ تا ۱۰ دقیقه طول می کشد.

سلامت و تندرست باشيد.

صفرنظر ارسال شده است
شما هم نظری ارسال کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

خرید آنلاین مشاورکارت