شرمنده ام

ارسال شده در ۳۱ مرداد ۹۴ توسط : دکتر امیر سخاوتی
صفر دیدگاه

شرمنده ام …..

شرمنده ي  دختر ۱۲ ساله اي كه التماس مي كرد والدينش را به هر قيمتي شده كنار هم نگه دارم زيرا خودش را مسئول حفظ زندگي مي دانست.

شرمنده ي پسر بچه ي ۴ ساله اي هستم كه از مادرش  پس از بوسيدن پدرش ، بعد از دعوا ، تشكر  كرد.

شرمنده ي همه ي فرشته هاي كوچكي هستم كه در خلوت خود مي گريند . شرمنده ام كه به عنوان يك بزرگتر نه تنها الگو نيستيم بلكه دردي بر قلب هايشان هستيم.

گاهي برخي از زندگي ها به جاي يك روانشناس ، یک غريق نجات مي خواهند زيرا حقيقتا برخي غرق شده اند …. غرق در خود و توقعات تمام نشدني. شرمنده ام كه فكر مي كردم كودكان خودخواه هستند و خود را مركز دنيا مي دانند.

مریم غفار
مشاور کد ۳۴۱۰ صدای سلامت
صفرنظر ارسال شده است
شما هم نظری ارسال کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

خرید آنلاین مشاورکارت