آنچه شکارچیان روان در مورد شما می دانند

ارسال شده در ۰۸ دی ۹۵ توسط : دکتر امیر سخاوتی
صفر دیدگاه

اصول اساسی نفوذ اجتماعی برای اهداف بدخیمی به کار برده می شود!

روانشناس اجتماعی رابرت سیالیدین ۶ اصل که چگونه دیگران را می توان متقاعد کرد را نام می برد. در طول زندگی حرفه ای خود صدها مطالعات انطباقی بر روی انسان و اقلام کلیدی که او به صورت طبیعی می تواند دیگران را با خود هم مسیر کند انجام داده است.

او می گوید تحت تاثیر قرار دادن در وجود همه ی ما هست. او می گوید برای این هدف به وجود آوردن یک ذهن آماده برای ایجاد همسویی لازم است.

به عنوان مثال شما از دیگری بپرسید: آیا می توانی مفید واقع شوی؟ و بعد درخواست کمک کنید. به احتمال زیاد آنها همراهی خود را نشان خواهند داد.

اگر چه دکتر رابرت می خواهد طبق اصول اخلاقی آموزش دهد اما دور از انتظار نیست که افراد بتوانند از این روش بهره برداری کنند. در واقع این نکات هشداری است برای انسان های  ناآگاه و بیمار.

برای محافظت از خود، شما باید بدانید که افراد چگونه می توانند از همین اصول انسانی بر علیه تان استفاده نمایند.

شش اصل روانشناسی اجتماعی رابرت سیالیدین

۱- سازمان : ما تمایل داریم از کسی فرمانبرداری کنیم که او را در موضع برتر و قدرت ببینیم. شکارچیان میدانند ما به دنبال چه هستیم و با جعل مدرک و جایگاه به ما حسی که می خواهیم را داده و اعتماد به نفس ساختگی برای خودشان می سازند.

۲- رابطه ی متقابل : ما احساس وظیفه می کنیم در برابر کسی که به ما هدیه ای بدهد یا کاری برایمان انجام دهد. پس شکارچیان با کاری که برای شما می کنند برای شما دام می گذارند. و این هدایا نه تنها باعث ایجاد احساس جبران کردن می شوند بلکه سبب پرت کردن حواستان از مقاصدشان نیز می شود.

۳- امیال : وقتی ما از کسی حس خوب می گیریم یا احساس راحتی میکنیم بیشتر تمایل به پذیرفتن خواسته اش داریم. بنابراین آنها به ما همان حس هایی که میخواهیم را میدهند. اهداف مشترک، هویت مشترک و تفاهم خودشان با ما را نشان میدهند.

۴- کمبود : ما به دنبال مسائلی هستیم که در کوتاه مدت جواب میدهد، شکارچیان نیز از اهداف کوتاه مدت به عنوان قلاب استفاده می کنند.

۵- همرنگی با دیگران : زمانی که نمیدانیم چه کاری درست است و چه کاری نادرست، نگاه به دیگران می کنیم و همرنگ آنها می شویم. بنابراین شکارچیان دستورالعمل هایشان را به صورت اصول گام به گامی که همه از آن استفاده می کنند نمایش میدهند!

۶- تعهد و ثبات : وقتی ما برای کاری تعهد می دهیم تمایل داریم که آن را به انتها برسانیم به خصوص اگر آن کارها عمومی تر باشند. ما می خواهیم نشان دهیم که ارزش های مشترکی داریم. شکارچیان ما را به عنوان یک هرم بزرگ نشان میدهند. نشان میدهند که ما بالای آن هرم هستیم و در واقع جنبه های تاریک قضایا را از ما پنهان می کنند.

شکارچیان روانی به ما به عنوان یک محرک نگاه می کنند، هرچه ما بیشتر از آنها بدانیم کمتر آسیب می بینیم. در تعاملات مختصر هر کسی می تواند فریب بخورد. بنابراین به خودتان زمان بدهید و موضوع را بررسی کنید تا از سود و اعتبار فرایند مطمئن شوید. خودتان تحقیق کنید و اجازه ندهید آنها شما را مانند رشته های ساز بنوازند.

ترجمه مریم غفار

مشاور کد ۳۴۱۰ صدای سلامت 

https://www.psychologytoday.com

صفرنظر ارسال شده است
شما هم نظری ارسال کنید

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

خرید آنلاین مشاورکارت