مشاوره تلفنی

مشاورکارت ۲۰ – فقط آنلاین

مشاورکارت با اعتبار ۲۰ هزار تومان با این کارت می توانید در طول یکسال به دفعات نامحدود بیست و پنج دقیقه مشاوره بگیرید. هزینه هر دقیقه مشاوره با این مشاورکارت: ۸۰۰ تومان هزینه هر دقیقه مشاوره با شبکه هوشمند: ۱۰۰۰ تومان  ...

مشاورکارت ۵۰

مشاورکارت با اعتبار ۵۰ هزار تومان با این کارت می توانید در طول یکسال به دفعات نامحدود و بیشتر از یک ساعت مشاوره بگیرید. هزینه هر دقیقه مشاوره با این مشاورکارت: ۸۰۰ تومان هزینه هر دقیقه مشاوره با شبکه هوشمند: ۱۰۰۰ تومان...

بسته جلسه مشاوره یک ساعته با خانم نصیری

این بسته شامل یک جلسه مشاوره یک ساعته از طریق اسکایپ با خانم نصیری کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی می باشد. ایشان صرفا در زمینه های مشکلات فردی، خانواده و ازدواج ، کودک و نوجوان مشاوره می دهند. پس از...

مشاورکارت ۳۰۰

مشاور کارت با ۳۰۰ هزار تومان اعتبار + ۶۰ هزار تومان شارژ هدیه. با این کارت می توانید به دفعات نامحدود و برای ۴۵۰ دقیقه مشاوره دریافت کنید. پین کد کارت شما یکسال معتبر خواهد بود.     هزینه هر دقیقه...

مشاورکارت ۱۰۰

مشاورکارت با ۱۰۰ هزار تومان اعتبار  + ۱۵۰۰۰ تومان هدیه. با این کارت می توانید به دفعات نامحدود و برای تقریبا ۱۴۰  دقیقه مشاوره دریافت کنید. پین کد کارت شما یکسال معتبر خواهد بود. هزینه هر دقیقه مشاوره با این...
خرید آنلاین مشاورکارت