مشاوره تلفنی

مشاورکارت ۲۰ – فقط آنلاین

مشاورکارت با اعتبار ۲۰ هزار تومان با این کارت می توانید در طول یکسال به دفعات نامحدود و حدودا سی دقیقه مشاوره بگیرید. هزینه هر دقیقه مشاوره با این مشاورکارت: ۷۰۰ تومان هزینه هر دقیقه مشاوره با شبکه هوشمند: ۱۰۰۰ تومان  ...

مشاورکارت ۵۰

مشاورکارت با اعتبار ۵۰ هزار تومان با این کارت می توانید در طول یکسال به دفعات نامحدود و بیشتر از یک ساعت مشاوره بگیرید. هزینه هر دقیقه مشاوره با این مشاورکارت: ۷۰۰ تومان هزینه هر دقیقه مشاوره با شبکه هوشمند: ۱۰۰۰ تومان...

بسته جلسه مشاوره یک ساعته با خانم نصیری

این بسته شامل یک جلسه مشاوره یک ساعته از طریق اسکایپ با هماهنگی قبلی با مراجع می باشد. مشاور شما خانم نصیری ظرف یک روز کاری پس از خرید بسته برای هماهنگی اولین جلسه با شما تماس خواهد گرفت. این بسته...

مشاورکارت ۳۰۰

مشاور کارت با ۳۰۰ هزار تومان اعتبار + ۶۰ هزار تومان شارژ هدیه. با این کارت می توانید به دفعات نامحدود و برای بیش از ۵۰۰ دقیقه مشاوره دریافت کنید. پین کد کارت شما یکسال معتبر خواهد بود.     هزینه...

مشاورکارت ۱۰۰

مشاورکارت با ۱۰۰ هزار تومان اعتبار  + ۱۵۰۰۰ تومان هدیه. با این کارت می توانید به دفعات نامحدود و برای تقریبا ۱۶۵ دقیقه مشاوره دریافت کنید. پین کد کارت شما یکسال معتبر خواهد بود. هزینه هر دقیقه مشاوره با این مشاورکارت:...
خرید آنلاین مشاورکارت