امید فغانی

ارسال شده در ۱۲ بهمن ۹۴ توسط : دکتر امیر سخاوتی

امید فغانی در کشورهای آمریکا، انگلیس و کانادا در رشته های مهندسی، میکروبیولوژی و مدیریت بازرگانی تحصیل کرده است. وی در حال کامل کردن تز دکترای خود در رشته مدیریت بازرگانی می باشد. زمینه های اصلی مورد علاقه برای تحقیق و مطالعه امید فغانی عبارتند از توسعه فردی، انگیزش و رهبری، هوش هیجانی، رهبری تحول گرا و اثر گذاری. همچنین ارائه کارگاه های آموزشی در زمینه توسعه فردی و رهبری جزو فعالیت های وی می باشند. تدریس در دانشگاه و مدیریت یک شرکت آموزش و مشاوره، شغل فعلی امید فغانی است.

خرید آنلاین مشاورکارت