دکتر مریم صلاحیان

ارسال شده در ۱۰ بهمن ۹۴ توسط : دکتر امیر سخاوتی

همیشه دوست داشتم گوش شنوای بیمارانم باشم. هرچه او بیشتر بگوید و هرچه بیشتر بشنوم بهتر… چه بسیار زمانهایی که گوش شنوا به تنهایی مشکلات زیادی را حل میکند…

هرگز دوست نداشتم انقدر داروهای زیاد و رنگارنگ بدهم که بیمارم برای خوردنشان به دردسر بیفتد و برای مدتی فقط تسکین یابد و دوباره روز از نو و روزی از نو
همیشه دوست داشتم بیمارم با کمترین دارو و در کمترین زمان بهبود یابد
همیشه دوست داشتم بیمارم به کمترین عارضه ناشی از داروها دچار شود
همیشه دوست داشتم یک درمانگر باشم
همیشه میدانستم برای رسیدن به همه اینها راهی هست. و من همیوپاتی را یافتم
که بتوانم با وجدانی آسوده از شیوه ای بی عارضه و پایدار برای درمانگری استفاده کنم. من دو گوش هستم که عهد کرده است خوب بشنود و یک قلب که عهد کرده است با درد دردمندان به تلاطم افتد و با درمان هر درد به آرامش برسد.

dr salahian

خرید آنلاین مشاورکارت